Ανακοινώσεις & Εργασίες σε Συνέδρια
με τη Συμμετοχή του
Dr. Μαρίνου Ι. Βαφειάδη

Περιλεμφικό συρίγγιο από αυτόματη ρήξη της στρογγύλης θυρίδας. Διεγχειρητικά ευρήματα και χειρουργική αποκατάσταση.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας- Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου. Νοέμβριος 1995. Λεμεσός, Κύπρος.
Ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Η σπουδαιότητα της δοκιμασίας του λανθάνοντα χρόνου (Λ.Χ.) του προσωπικού νεύρου (Π.Ν.) στην πρόγνωση της ιδιοπαθούς παιδικής παράλυσης του προσωπικού νεύρου.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας- Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου. 2ο Διεθνές Ακουολογικό Συνέδριο των Μεσογειακών χωρών. Οκτώβριος 1991. Θεσσαλονίκη.
Ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Βαρηκοϊες και κωφώσεις της παιδικής ηλικίας από χρήση ωτοτοξικών φαρμάκων στην Αλβανία.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας- Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου. 2ο Διεθνές Ακουολογικό Συνέδριο των Μεσογειακών χωρών. Οκτώβριος 1991. Θεσσαλονίκη.
Ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Διαβάστε Περισσότερα