• Α.Σκεύας
  • Ι.Καστανιουδάκης
  • Γ.Εξαρχάκος
  • Δ.Ασημακόπουλος
  • Μ.Βαφειάδης

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας- Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου. 2ο Διεθνές Ακουολογικό Συνέδριο των Μεσογειακών χωρών.   Οκτώβριος 1991.  Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Kλινική εργασία.

Αναφέρομαι στην  προσωπική  μου  20ετή  εμπειρία  με  την  αναβολεκτομή. Αν και η αναβολεκτομή έχει παρεκτοπιστεί από την αναβολοτομή, εν τούτοις είναι ένας πολύ καλός τρόπος χειρουργικής θεραπείας της ωτοσκλήρυνσης και η αναγκαία λύση, όταν κατά την προσπάθεια της αναβολεκτομής σπάσει η βάση του  αναβολέα. Για μας αποφασιστικό ρόλο παίζει ο τρόπος αφαίρεσης της βάσης του αναβολέα και η τοποθέτηση και στήριξη της πρόθεσης. Τα αποτελέσματά μας πρώιμα και όψιμα, νέων και υπερήλικων ατόμων, οι επιπλοκές και οι προβληματισμοί μας περιγράφονται, αναλύονται και συζητούνται.