• ­­­­­­­­­­­­­­­­Μ. Ι. Βαφειάδης
  • Κ. Μπλιoύρας
  • Θ. Βαρσαμάκης
  • Ι. Επιτρόπου
  • Β. Δανιηλίδης

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 10 – 13 Νοέμβριου 2005, Αθήνα.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου ψηφιακά – CD. Κλινικo – ερευνητική εργασία.

      Για την αντιμετώπιση της υπερτροφίας των αμυγδαλών επιδιώκεται όλο και περισσότερο  τα τελευταία χρόνια η  συρρίκνωση τους σε αντίθεση με την κλασσική αμυγδαλεκτομή. Αυτό επιτυγχάνεται  σήμερα με πληθώρα ακριβών και  σύγχρονων ιατρικών συσκευών και τεχνικών όπως το  λέιζερ, το σύστημα comblation, οι ραδιοσυχνότητες και οι υπέρηχοι, μέθοδοι οι οποίες παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά και μεγάλο κόστος για τη αγορά των πιο πάνω συσκευών και των αναλώσιμων υλικών τους.

      Λαμβάνοντας υπ΄ όψη αφ΄ ενός μεν την σύγχρονη αυτή τάση, να αποφεύγεται δηλαδή η αμυγδαλεκτομή και να πραγματοποιείται συρρίκνωση των αμυγδαλών και αφ΄ ετέρου μια απλή αλλά και φθηνή τεχνική γι αυτό, χρησιμοποιήσαμε σε 60 παιδιά με αποφρακτικά φαινόμενα από υπερτροφία των αμυγδαλών την συνήθη, απλή – κλασσική διπολική διαθερμία, ώστε να μειώσουμε τον όγκο τους.

      Χρησιμοποιώντας έτσι την διπολική διαθερμία  και αποφεύγοντας  την χρήση κάποιας άλλης ιδιαίτερης χειρουργικής συσκευής, διαπιστώσαμε σημαντικότατη μείωση του όγκου του αμυγδαλικού ιστού. Επιπλέον παρατηρήσαμε, σε σύγκριση με την κλασσική αμυγδαλεκτομή, τόσον στατιστικά σημαντική διαφορά στον μετεγχειρητικό πόνο, όσο και γρηγορότερη επιστροφή σε φυσιολογική δίαιτα, όπως επίσης και κανένα επεισόδιο διεγχειρητικής ή μετεγχειρητικής αιμορραγίας. Το μοναδικό μειονέκτημα που σημειώθηκε με την μέθοδο αυτή ήταν μια δυσάρεστη μετεγχειρητικά κακοσμία του στόματος για διάστημα 2 περίπου εβδομάδων.

      Συμπεραίνουμε ότι η χρησιμοποίηση της απλής διπολικής διαθερμίας, συσκευής που βρίσκεται ούτως ή άλλως σε κάθε οργανωμένη αίθουσα χειρουργείου, μειώνει αποτελεσματικά των όγκο των αμυγδαλών σε περίπτωση υπερτροφίας, εμφανίζει μετεγχειρητικά πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την κλασσική αμυγδαλεκτομή και  κυρίως παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης.