• Ι. Κιδικούδη
  • Δ. Μικρόπουλος
  • Μαρίνος Ι. Βαφειάδης.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 8-12 Μαΐου 2002, Ηράκλειο Κρήτης.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινικο – Ερευνητική εργασία.

Σκοπός της εργασίας είναι να συσχετίσει τις συνθήκες διαβίωσης (όπως τ.μ. / άτομο, επάγγελμα μόνιμο η όχι,  αριθμός ατόμων  στην οικογένεια , μορφωτικό επίπεδο γονέων ), θεωρώντας αυτές ως καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλουν στην επίτευξη καλού επιπέδου εμβολιασμών.

Υλικό και μέθοδος: Συγκρίναμε μια υποβαθμισμένη πληθυσμιακή ομάδα όπως είναι οι Μουσουλμάνοι Αθίγγανοι (Μ,Α,) της  Αλεξανδρούπολης με εκείνη των Χριστιανών κατοίκων της ίδιας πόλης (Χ,Ο,). Ελέγχθηκαν τα τ.μ. σπιτιού, επάγγελμα γονέων ,επίπεδο μόρφωσης ,αριθμός ατόμων στο σπίτι ,εμβόλια .Ελέγξαμε τον κάθε επιβαρυντικό παράγοντα τόσο ξεχωριστά όσο και σε συνδυασμό.

Αποτελέσματα:  Ποσοστά ανεμβολίαστων παιδιών Βασικοί εμβολιασμοί HBV HIB (X.O.)15,43%, 34,54%, 63,03 (Μ.Α.) 73,52%, 77,14%, 94,28%. Επίπεδο εκπαίδευσης Α/θμια Β/θμια Γ/θμια Τ.Ε.Ι. Α.Ε.Ι. Αναλφάβητοι (X.O.) 38% 13%  55% 8% 17% 0% (Μ.Α.) 36% 2% 0%  0% 0% 62%. Τ.μ. ανα άτομο <5τ.μ  5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 33τ.μ. (X.O.) 0% 0% 3% 20% 42% 31% 4% (Μ.Α.) 7% 50% 15% 17% 3% 8% 0%. Έλεγχος συνδυασμού επιβαρυντικών παραγόντων Πλήρη εμβολιασμοί Ανεμβολίαστα Αναλφάβητοι και οι δύο γονείς 15% 85% <50 τ.μ. και αναλφάβητοι και οι δύο γονείς 6% 94% <50τ.μ. οικία 29% 71% Απόφοιτοι δημοτικού και οι δύο γονείς 55% 45% Αναλφάβητη  η μητέρα 18% 82% Απόφοιτη   Δημοτικού  η μητέρα 79% 21%  5 άτομα στο σπίτι 27% 73% Μη σταθερή εργασία του πατέρα 19% 81%.

Συμπεράσματα: Από την μελέτη των αποτελεσμάτων μας διαπιστώσαμε ότι οι παράγοντες που θέσαμε προς μελέτη έχουν ισχυρή συσχέτιση με τους χαμηλούς δείκτες εμβολιασμού στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (Μ.Α.) και εκτός από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που πρέπει να ληφθούν (άμεσος εμβολιασμός των παιδιών ) πρέπει να παρθούν και μακροπρόθεσμα μέτρα που θα έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των κοινωνικό- οικονομικών συνθηκών ζωής.