• Βαφειάδης Ι. Μαρίνος
  • Βαφειάδης Ι. Σωτήριος
  • Σιβρίδης Ευθύμιος
  • Εξαρχάκος Γεώργιος
  • Ασημακόπουλος Δημήτριος
  • Σκεύας Θ. Αντώνιος.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου. Οκτώβριος 1999. Καλαμάτα.

Ανηρτημένη ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινική εργασία – case report.

Εισαγωγή : Η νευρινωμάτωση ή νόσος του Recklinghausen κληρονομείται κατά τον επικρατούντα χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από εναπόθεση χρωστικής στο δέρμα και ανάπτυξη όγκων σε διάφορους θέσεις, ιδιαίτερα στα περιφερικά νεύρα (νευρίνωμα) και το δέρμα (ίνωμα).

Υλικό – Μέθοδος : Στην παρούσα αναφορά παρουσιάζουμε ένα περιστατικό με νευρινωμάτωση στην στοματική κοιλότητα. Ο ασθενής παραπέμφθηκε από οδοντίατρο για χειρουργική εξαίρεση ευμεγέθους όγκου της στοματικής κοιλότητας, που εμπόδιζε την  εφαρμογή και λειτουργία ολικών οδοντοστοιχιών.

Αποτελέσματα : Από την προεγχειρητική εκτίμηση προέκυψε μία μάζα διαμέτρου περίπου 2 cm,        εξορμούμενη από τον βλεννογόνο της αριστερής παρειάς, η οποία εξαιρέθηκε χειρουργικά χωρίς υποτροπή.  Από την λοιπή κλινική εξέταση προέκυψαν τόσον οι χαρακτηριστικές cafe au lait κηλίδες στο δέρμα του ασθενούς, όσον και κατά τόπους δερματικά ινώματα, που μας οδήγησαν στην υποψία της νευρινωμάτωσης, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και με την ιστολογική εξέταση.

Συμπεράσματα : Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό ερευνήθηκε και ανασκοπήθηκε η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία, από όπου προέκυψε ότι η στοματική εντόπιση της νόσου είναι ασυνήθης και σπάνια.