• Μ. Βαφειάδης
  • P. F. Schwerdfeger
  • P. Schaefer
  • A. Σκεύας.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας- Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου. Νοέμβριος 1995. Λεμεσός, Κύπρος.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινικο – Ερευνητική εργασία.

Στην  παρούσα  μελέτη  αναφέρουμε την  εμπειρία μας  από  9  περιστατικά ασθενών με ρήξη της στρογγύλης θυρίδας που νοσηλεύθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά στην Ω.Ρ.Λ. Κλινική του Trier του Πανεπιστημίου του MAINZ στο χρονικό διάστημα από 1-5-1994 έως 31-5-1995. Προεξάρχων, επίμονο και ενοχλητικό σύμπτωμα των ασθενών μας αποτελούσε ο ίλιγγος αλλαγής θέσεως, που παρά την λεπτομερή λήψη του ιστορικού, τον κλινικό και παρακλινικό έλεγχο και την πλήρη ακουολογική διερεύνηση του προσθίου και οπισθίου λαβυρίνθου, απέβη αδύνατο να προσδιοριστεί ακριβώς η αιτιολογία του. Για τους πιο πάνω ασθενείς αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε χειρουργικός έλεγχος του μέσου ωτός με ερευνητική τυμπανοτομή, με την οποία απεδείχθη η ύπαρξη ρήξης της στρογγύλης θυρίδας. Στην μελέτη μας, που συνοδεύεται από σύντομη ταινία Video, συζητείται σύντομα η αιτιολογία και κλινική εικόνα της σπάνιας αυτής κλινικής οντότητας, παρουσιάζοντας τα διεγχειρητικά ευρήματα και την τεχνική της χειρουργικής αποκατάστασης του περιλεμφικού συριγγίου της στρογγύλης θυρίδας και τα μετεγχειρητικά μας αποτελέσματα.