• Κάντας Η.
  • Παναγιωτακοπούλου Α.
  • Τζήνδρος Γ.
  • Βαφειάδης Μ.
  • Μαραγκός Ν.

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 10 – 13 Νοέμβριου 2005, Αθήνα.

Ανακοινώθηκε και εκτυπώθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου ψηφιακά – CD. Κλινική  εργασία.

Αντικείμενο: Η μελέτη της τεχνικής με J- κρημνό στην αποκατάσταση της ανεπάρκειας της ρινικής βαλβίδας.

Μέθοδος – Υλικό: Από το 2002-2005 12 άτομα με αμιγώς πρόβλημα ανεπάρκειας της ρινικής βαλβίδας χειρουργήθηκαν με την τεχνική. 7 με τοπική αναισθησία και 5 με γενική. Μετά από τομή στην περιοχή του ουραίου άκρου του τρίγωνου χόνδρου η ραχιαία επιφάνεια του παρασκευάσθηκε λωρίδα του βλεννογόνου και του τρίγωνου χόνδρου σε «σχήμα J» 2-3 mm και αφαιρέθηκε. Η αποκατάσταση της τομής έγινε με vicryl rapid 2:0 ράμματα. Σε 10 περιπτώσεις συνοδός υπερηχοπηξία στην περιοχή του ινολιπώδης ιστού ( περιοχή του απιοειδούς στομίου) εκτελέστηκε.

Αποτελέσματα:Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν θεαματικά έως πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την λειτουργική αποκατάσταση της ρινικής αναπνοής. Σε τρεις περιπτώσεις αναφέρθηκε ασύμμετρη βελτίωση.

Συμπεράσματα:Η τεχνική με «J-κρημνό» είναι μία εύκολη τεχνική – που μπορεί να εκτελεστεί με τοπική αναισθησία – με πολύ καλά αποτελέσματα στην αποκατάσταση ανεπάρκειας της ρινικής βαλβίδας.