Μ. Ι. Βαφειάδης

Μ. Πανοπούλου

Γ. Εξαρχάκος

Α. Φίσκα

Ν. Σιμάσκος.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 8-12 Οκτωβρίου 2003, Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινική εργασία – case report.

Το νευρίνωμα – schwannoma κατά την αγγλική βιβλιογραφία -απασχολεί τον ωτορινολαρυγγολόγο σαν καλοήθης όγκος της του ακουστικού νεύρου. Είναι νευρογενής όγκος που προέρχεται από τα κύτταρα του Schwann, που περιβάλουν τον νευράξονα στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Σπάνια και σποραδικά σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία εμφανίζεται σε άλλα περιφερικά νεύρα, εκτός της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας, στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου.

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς, νεαρού άνδρα, με νευρίνωμα στην κορυφή της γλώσσας, αργά αυξανόμενο, που προκαλούσε αρχικά λίγα συμπτώματα, κυρίως δυσκολία στην μάσηση και δυσκαταποσία. Με την πάροδο του χρόνου τα πιο πάνω ενοχλήματα  προοδευτικά επιτάθηκαν, οδηγώντας τον άρρωστο σε αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Ο όγκος εξαιρέθηκε χειρουργικά πλήρως, βρέθηκε να περιβάλλεται από κάψα, ενώ ακολούθησε απόλυτη  εξαφάνιση των  συμπτωμάτων, χωρίς περαιτέρω υποτροπή.