• Μ. Ι. Βαφειάδης
  • Μ. Πανοπούλου
  • Γ. Εξαρχάκος
  • Ε. Σιβρίδης
  • Ν. Σιμάσκος.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 8-12 Οκτωβρίου 2003, Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινική εργασία – case report.

Το λειομύωμα αποτελεί καλοήθη όγκο του μυϊκού ιστού, που εξορμάται από περιοχές που υπάρχουν λείες μυϊκές ίνες. Συνηθέστερα εμφανίζεται στην μήτρα, στο δέρμα και στο πεπτικό σωλήνα. Όσον αφορά την Ρινολογία έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα στην διεθνή βιβλιογραφία, 24 περιπτώσεις λειομυώματος με εντόπιση τις ρινικές κοιλότητες και τους παραρρίνιους κόλπους. Από αυτές μόνο δύο αφορούν εντόπιση λειομυώματος στον πρόδομο της ρινός [Nam H. K. 1989].

Mε αυτό το δεδομένο ανακοινώνουμε περίπτωση ηλικιωμένου ασθενούς που εξετάσθηκε για ομαλό, μη κυστικό ογκίδιο στο έδαφος του δεξιού προδόμου ρινός, προοδευτικά αυξανόμενο, που προκαλούσε δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. Θεραπευτικά έγινε χειρουργική αφαίρεση του ογκιδίου ενώ η ιστολογική εξέταση απέδωσε τυπική εικόνα λειομυώματος.

Παράλληλα παραθέτουμε σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα, άλλα σημεία εξόρμησης λειομυώματος στην μύτη και τους παραρρίνιους κόλπους, όγκου, που όπως προαναφέρθηκε, σπανιότατα εντοπίζεται στην μύτη.