• Ι. Κονσολάκης
  • Ι. Επιτρόπου
  • Χ. Ιακωβίδης
  • Ε. Δαγιακίδη
  • Μ. Βαφειάδης

11o Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 13-15 Μαΐου 2005, Αλεξανδρούπολη.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινικο – Ερευνητική εργασία.

Η  χρόνια ρινίτιδα, κυριότερη μορφή της οποίας αποτελεί η αλλεργική και η αγγειοκινητική ρινίτις, εκδηλώνεται κλινικά με την μορφή της υπερτροφίας των κάτω ρινικών κογχών και προκαλεί έντονη δυσχέρεια ρινικής αναπνοής, ενδεχόμενα ρινική καταρροή και κεφαλαλγία.

Η συμπτωματική θεραπεία της συνίσταται στην αποφυγή τυχόν βλαπτικών παραγόντων που τις προκαλεί (π.χ. αλλεργιογόνα)  καθώς και στην χορήγηση αποσυμφορητικών – αγγειοσυσπαστικών, κορτιζονούχων και αντιισταμινικών σκευασμάτων τοπικά, υπό μορφή ρινικών σταγόνων ή ψεκασμών, ή και από του στόματος. Επί αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής χρησιμοποιούνται διάφορες χειρουργικές τεχνικές για την ανακούφιση της δυσχέρειας της ρινικής αναπνοής, όπως ο καυτηριασμός των κάτω ρινικών κογχών με μονοπολική διαθερμία ή η κογχοτομή – κογχοπλαστική.

Πρόσφατα με τη πρόοδο της τεχνολογίας εισήλθαν στην θεραπευτική της χρόνιας ρινίτιδας νέες μέθοδοι όπως ή εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων ή υπερήχων, με τη οποίες επιτυγχάνεται η συρρίκνωση των κάτω ρινικών κογχών και η ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Στην παρούσα προβολή γίνεται επίδειξη   της εφαρμογής ραδιοσυχνοτήτων στην αντιμετώπιση της χρόνιας ρινίτιδας. Παρουσιάζεται η προετοιμασία του ασθενούς , η αναισθητοποίηση του βλεννογόνου της μύτης, η χειρουργική τεχνική καθώς και τα αποτελέσματα μετά μια τέτοια εφαρμογή. Τέλος συζητούνται τα πλεονεκτήματα της μεθόδου σε σχέση με τις  κλασσικές τεχνικές συρίκνωσης των ρινικών κογχών ( χρήση μονοπολικής διαθερμίας, κογχοτομής – κογχοπλαστικής) καθώς και νεότερων, όπως η εφαρμογή υπερήχων.