• Κάντας Η.
  • Παναγιωτακοπούλου Α.
  • Τζήνδρος Γ.
  • Βαφειάδης Μ.
  • Μαραγκός Ν.

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 10 – 13 Νοέμβριου 2005, Αθήνα.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου ψηφιακά – CD. Κλινικo – ερευνητική εργασία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η εξωτερική ωτίτις είναι μία φλεγμονή του δέρματος του έξω ακουστικού πόρου, που αναπτύσσεται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες (νόσος κολυμβητών). Η εκτροπή του φυσιολογικού όξινου pH του έ .α. πόρου σε αλκαλικό (εξαιτίας των εκκρίσεων του ιδρώτα ,της παραγωγής των σμηγματογόνων αδένων , και λιπαρής φύσης της επιδερμίδας) ενοχοποιούνται ότι προάγουν την ανάπτυξη της.

ΜΕΘΟΔΟΣ & ΥΛΙΚΟ: 117 ασθενείς που έπασχαν από εξ. Ωτίτιδα προσήλθαν στα επείγοντα ιατρεία της κλινικής μας τους καλοκαιρινούς μήνες του 2003. Οι ασθενείς υπέφεραν /έπασχαν είτε από μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη εξ. ωτίτιδα (μυκωτικής, μικροβιακής ή μεικτής αιτιολογίας). Σε 17 από αυτούς συνυπήρχε κοκκιώδης μυριγγίτις. Μετά από μικροσκοπικό έλεγχο, αποκλείσθηκε η παρουσία τυμπανικής διάτρησης (περιπτώσεις χρόνιας μέσης ωτίτιδας ή συνύπαρξη διάτρησης οφειλόμενης στην υποκείμενη νόσο της εξ. ωτίτιδας). Εισαγάγαμε / ενσταλάξαμε διάλυμα 5% Τρι.Οξ. καλύπτοντας την τυμπανική μεμβράνη & τον ε. α. πόρο που παρέμενε για 10-15 δευτ. Σε περιπτώσεις ύπαρξης διάτρησης από Χ.Μ.Ο. ή συνέπεια της παρούσης νόσου (εξ. ωτίτις), χρησιμοποιήσαμε Τρι.Οξ. 20% σε ένα βαμβακοφόρο στειλεό διαμέσου ήπιων περιστροφικών κινήσεων στον έ.α.πόρο. Μετά αναρροφήσαμε & ξεπλύναμε με διάλυμα Β.Ο. 3%. Αυτή η μέθοδος /διαδικασία επαναλήφθηκε 2-3 φορές .Μετά τοποθετήσαμε γάζα στον ε.α.πόρο που παρέμεινε 3 ημέρες στον ε. α. πόρο έως ότου η επώδυνη φάση της νόσου άρχισε να υποχωρεί. Οι ασθενείς μας ελέγχονταν /προσέρχονταν κάθε δεύτερη μέρα & είχαν ένα 10μερο follow-up. Η γάζα απομακρυνόταν την 3η μέρα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς είχαν μια θεαματικά λιγότερο επώδυνη πορεία της νόσου & αποθεραπεύτηκαν νωρίτερα από άλλους ασθενείς που δεν ακολουθήθηκε η παραπάνω θεραπεία (με Τ.Ο.)