• Η. Καραπάντζος
  • Ν. Τσιμπιρής
  • Π. Ασκιτής
  • Ε Σαββίδου
  • Α. Βαρσαμακίδου
  • Μ. Σιμάσκου
  • Μ. Βαφειάδης.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 8-12 Οκτωβρίου 2003, Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινική  εργασία.

      Στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας με την αφαίρεση κακοηθών όγκων δημιουργείται ενίοτε ένα έλλειμμα, η αντιμετώπιση του οποίου είναι αναγκαία για την λειτουργικότητα εης περιοχής. ¨Όταν το έλλειμμα αυτό είναι μεγάλο, τότε για την αποκατάσταση του πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κρημνός, ο οποίος δεν διατρέχει τον κίνδυνο της νέκρωσης αφ΄ ενός και αφ΄ ετέρου , η επιφάνια του θα επέχει θέση βλεννογόνου. Πέραν τούτου, το μόσχευμα δεν θα πρέπει να είναι ογκώδες, για την αποφυγή μίας λειτουργικής δυσχέρειας κατά την άρθρωση και την κατάποση. Ο μυοδερματικός κρημνός από το μυώδες πλάτυσμα πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές. Μέσω της παρούσας εργασίας κατατίθεται η προσωπική μας εμπειρία στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας, με την χρήση μυοδερματικού κρημνού από το μυώδες πλάτυσμα.