• Β. Δανιηλίδης
  • Ι. Καστανιουδάκης
  • Α. Σκεύας
  • Γ. Εξαρχάκος
  • Μ. Βαφειάδης

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας- Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου. 2ο Διεθνές Ακουολογικό Συνέδριο των Μεσογειακών χωρών.   Οκτώβριος 1991.  Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε  στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινικο – Ερευνητική εργασία.

Η παρούσα μελέτη είχε σαν σκοπό  την  εκτίμηση του  λανθάνοντα  χρόνου του Π.Ν. ως προγνωστικού μέσου στην παράλυση του Π.Ν. της παιδικής ηλικίας. Μελετήθηκαν 25 παιδιά ηλικίας 4-14 ετών με περιφερική παράλυση του Π.Ν. τύπου Bell. Το υλικό αυτό, ανάλογα με τον Λ.Χ. του,  ταξινομήθηκε σε τρείς ομάδες. Στην ομάδα Α ο Λ.Χ. ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων (μέσος όρος 3,27 msec). Στην ομάδα Β ο Λ.Χ. ήταν ελαφρά παρατεταμένος με μέσο όρο 5,7 msec, ενώ στην ομάδα Γ ο Λ.Χ. ήταν αρκετά παρατεταμένος με μέσο όρο 10,5 msec. Από τη σύγκριση που έγινε μεταξύ του Λ.Χ. και του δείκτη αποκατάστασης του Π.Ν. μετά από θεραπεία, διαπιστώσαμε ότι οι ασθενείς της ομάδας Α είχαν πλήρη και σύντομη αποκατάσταση (βαθμός Ι). Από τους ασθενείς της Β ομάδας το 50% είχε πλήρη αποκατάσταση σε μεγαλύτερο όμως χρόνο από την Α ομάδα, ενώ το υπόλοιπο 50% είχε ικανοποιητική αποκατάσταση (βαθμός ΙΙ). Από τους ασθενείς της ομάδας Γ είχε ικανοποιητική αποκατάσταση (βαθμός ΙΙ), ενώ το υπόλοιπο 50% είχε ανεπαρκή αποκατάσταση.