• Η. Κάντας
  • Ν. Καμαριάννης
  • Ν. Σικάσκος
  • Μ. Βαφειάδης
  • Θ. Ζιώγα.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 8-12 Οκτωβρίου 2003, Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινικο – Ερευνητική εργασία.

Σκοπός. Οι D.N.A. – H.P.V. ιοί έχει αποδειχθεί ότι παίζουν ένα σαφή ρόλο , τόσο στην γένεση όσο και στην υποτροπή και κακοήθη εξαλλαγή του ανάστροφου θηλώματος. Η ραγδαία πρόοδος της ανοσοιστοχημείας και της βιοχημείας έχουν αναδείξει καινούργιους βιολογικούς δείκτες που σχετίζονται με τις παραπάνω ιδιότητες ων H.P.V. – D.N.A. ιών σε περιστατικά της κλινικής μας.

Μέθοδος – Υλικό. Στην κλινική μας την 2ετία 1995 – 1997 μελετήσαμε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ιστολογικό υλικό των ασθενών μας που είχαν χειρουργηθεί για ανάστροφο θήλωμα. Παρακολουθώντας όλα αυτά τα χρόνια αυτούς τους ασθενείς, καταγράφουμε την συσχέτιση της ύπαρξης των D.N.A. – H.P.V. ιών στο ιστολογικό υλικό τους με την μετέπειτα πορεία των ασθενών όσον αφορά την υποτροπή του όγκου ή την κακοήθη εξαλλαγή, αλλά και τη γένεση του όγκου.

Αποτελέσματα. Γίνεται ευρεία αναφορά στους μοντέρνους βιολογικούς δείκτες του ανάστροφου θηλώματος (όσον αφορά τις τρεις παραμέτρους γένεση – υπότροπη – κακοήθη εξαλλαγή , και σύγκριση των δικών μας ευρημάτων με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας.