• Κάντας Η.
  • Παναγιωτακοπούλου Α.
  • Τζήνδρος Γ.
  • Βαφειάδης Μ.
  • Μαραγκός Ν.

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 10 – 13 Νοέμβριου 2005, Αθήνα.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου ψηφιακά – CD. Κλινική  εργασία.

Αντκείμενο:Η αξιολόγηση της χρήσης της εξωσωματικής τεχνικής στην αισθητική αποκατάσταση της λοξής μύτης.

Μέθοδος – Υλικό:15 περιπτώσεις που χειρουργήθηκαν με την άνω μέθοδο για λοξή (σκολιωτική μύτη) συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη. Μετεγχειρητικό follow-up από 0,5 έως τρία έτη. Η χειρουργική τεχνική που επιλέχθηκε ήταν η κλειστή μέθοδος. Μετά ημιδιαμπερή τομή, το διάφραγμα παρασκευάσθηκε και αποκολλήθηκε πλήρως (από υνίδα και κάθετο πέταλο). Τα σκολιωτικά τμήματα διαφράγματος, ύνιδας – κάθετου πετάλου απομακρύνθηκαν. Απομάκρυνση του ήβου και πλάγιες οστοτομίες εκτελέστηκαν. Επί μη υπάρξεως ήβου πλάγιες οστεοτομίες και μέσος διαχωρισμός των ρινικών εκτελέστηκαν. Απεξάρθρωση και εξαγωγή του διαφράγματος ήταν το επόμενο βήμα. Αφού ευθειάσθηκε τα σκολιωτικά τμήματα επανασυρράφθηκαν (vicryl-rapid 2:0) επανατοποθετήθηκε στη θέση του. Για το σκοπό αυτό σημαντική κρίθηκε η βοήθεια δύο ραμμάτων το ένα στην κορυφή και το άλλο στο μέσο του ουριαίου άκρο του.

Αποτελέσματα – συμπεράσματα:Όλοι οι ασθενείς είχαν άριστα έως πολύ καλά αποτελέσματα. Η εξωσωματική πλαστική του διαφράγματος συνίσταται σαν μία αποτελεσματική μέθοδος στην αντιμετώπιση της σκολιωτικής μύτης, διότι ουσιαστικά και αναδιαμορφώνεται όλος ο ρινικός σκελετός εκ νέου.