• Δ. Μικρόπουλος
  • Ι. Κιδικούδη
  • Μ. Βαφειάδης

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 8-12 Μαΐου 2002, Ηράκλειο Κρήτης.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινικο – Ερευνητική εργασία.

       Σκοπός της εργασίας ήταν να καταγραφεί η κατάσταση των εμβολιασμών στα παιδιά ηλικίας 0-14 ετών που νοσηλεύτηκαν στη παιδιατρική κλινική του Γ.Π.Ν.Α. κατά τους μήνες 5/01 –8/01 , και να βρεθούν τα ποσοστά κάλυψης για τα διάφορα λοιμώδη νοσήματα . Έγινε καταγραφή των εμβολιασμών από τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών και ελέγχθηκαν βάση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών, αφού χωρίστηκαν σε ηλικιακές ομάδες (0-3, 3-5, 6-11 ,12-14 ετών ), η πληρότητα των εμβολιασμών τόσο στο σύνολό τους όσο και για το κάθε εμβόλιο ξεχωριστά.

      Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των στοιχείων λόγο της ποικιλομορφίας του πληθυσμού [Χριστιανοί  (Χ.Ο.) , Μουσουλμάνοι- Αθίγγανοι (Μ.Α.), Αγγριάνοι -Πομάκοι (Α.Π.)].        Στα βασικά εμβόλια (D.T.P. , S.A.B.I.N., M.M.R., B.C.G.) παρατηρούμε στον παιδικό πληθυσμό πληρότητα  62,83% ενώ μελετώντας  της επιμέρους κοινωνικές ομάδες παρατηρήσαμε τα αντίστοιχα ποσοστά Χ.Ο 76,36% Μ.Α 18,75% Α.Π 53,84% . Από τα προαιρετικά εμβόλια (HBV, HIB) παρατηρούμε στο γενικό παιδικό  πληθυσμό πληρότητα HBV 56,19% ενώ στις επιμέρους  κοινωνικές ομάδες Χ.Ο 65,45%, Μ.Α 22,91%, Α.Π 61,53%. Στο εμβόλιο κατά του αιμοφίλου της ινφλουέντζας παρατηρήθηκαν στο γενικό παιδικό πληθυσμό πληρότητα HIB 29,64% ενώ στις επιμέρους κοινωνικές ομάδες είχαμε  Χ.Ο 36,96%, Μ.Α 6,25%, Α.Π 23,07% . Παρατηρούνται πολύ χαμηλά ποσοστά κάλυψης στην κατηγορία Μ.Α (18,75%), σε αντίθεση με Χ.Ο (76,36%) και Α.Π (53,84%) . Το ποσοστό των βασικών εμβολίων στο παιδικό πληθυσμό (62,83%) κρίνεται ότι κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Θετική εντύπωση προκαλούν τα ποσοστά της HBV (56,19%) ενώ για το εμβόλιο της HIB (29,64%) υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.