Ι. Κονσολάκης, Θ. Βαρσαμάκης, Ι. Επιτρόπου, Μ. Βαφειάδης

12o Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 5- 7 Μαΐου 2006, Λάρισα.

Ανηρτημένη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε η περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου ψηφιακά – CD. Κλινικo – ερευνητική εργασία.

     Η νόσος του Meniere μπορεί να ελεγχθεί θεραπευτικά με τη λεγόμενη χημική λαβυνθεκτομή. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσουμε την κλινική μας εμπειρία με την διατυμπανική έγχυση γενταμυκίνης διά βελόνης, υπό τοπική αναισθησία (και όχι με τη διατυμπανική ενστάλλαξη), για τη θεραπεία της νόσου Meniere.Τριάντα εφτά ασθενείς με μονόπλευρη νόσο υπεβλήθησαν στα πλαίσια του εξωτερικού ιατρείου, σε δύο ή τρεις συνεδρίες, σε έγχυση γενταμυκίνης δια βελόνης, διατυμπανικά. Πριν την πιο πάνω μέθοδο οι ασθενείς μας υπεβλήθησαν σε ακουολογικό έλεγχο, ηλεκτρονυσταγμογραφία και τεστ γλυκερόλης. Μετά τις εγχύσεις οι ασθενείς μας παρακολουθήθηκαν τον πρώτο, τρίτο, έκτο και δωδέκατο μήνα κλινικά και εργαστηριακά (ακουόγραμμα, διακλυσμό, νυσταγμογράφημα), με έμφαση στους παράγοντες αριθμό κρίσεων ιλίγγου, βαρηκοΐα, εμβοές. Ένα έτος μετά την εφαρμογή της μεθόδου, το ποσοστό ίασης των κρίσεων του ιλίγγου σημειώθηκε στο 88% των ασθενών μας, η απώλεια της λαβυρινθικής λειτουργίας ανήλθε στο 70% των περιπτώσεων, οι εμβοές παρουσίασαν ύφεση στο 47%, ενώ σε κανέναν δε σημειώθηκε κώφωση.