• Ι. Καστανιουδάκης
  • Μ. Βαφειάδης
  • Α. Σκεύας
  • Γ. Εξαρχάκος

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας- Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου. 2ο Διεθνές Ακουολογικό Συνέδριο των Μεσογειακών χωρών.   Οκτώβριος 1991. Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Kλινική εργασία.

Με  την  αθρόα  είσοδο  Βορειοηπειρωτών  και  Αλβανών στην περιοχή  της Ηπείρου κατά την διάρκεια των τελευταίων 8 μηνών, εξετάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία της Ω.Ρ.Λ. & Παιδιατρικής Κλινικής σημαντικός αριθμός παιδιών με προβλήματα ακοής ή κώφωσης.

Από τον παιδιατρικό και ωτορινολαρυγγολογικό έλεγχο των παιδιών αυτών, προσδιορίστηκαν 12 περιπτώσεις νευροαισθητήριου βαρηκοΐας και 2 περιπτώσεις κώφωσης, που οφείλονταν σε χρήση ωτοτοξικών φαρμάκων.

Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται οι ωτοτοξικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν, η μέθοδος της ακουολογικής διερεύνησης, ως επίσης το είδος και το μέγεθος της βλάβης που δημιούργησαν στην ακουστική οδό των παιδιών, στα οποία χορηγήθηκαν.