• Η. Καραπάντζος
  • Ν. Τσιμπιρής
  • Π. Ασκιτής
  • Ε Σαββίδου
  • Α. Βαρσαμακίδου
  • Μ. Σιμάσκου
  • Μ. Βαφειάδης.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 8-12 Οκτωβρίου 2003, Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινική  εργασία.

      Η αφαίρεση κακοηθών όγκων από την περιοχή του στοματοφάρυγγα, χωρίς την αποκατάσταση του ελλείμματος δημιουργεί έντονα λειτουργικά προβλήματα. Για την αποφυγή των προβλημάτων αυτών, όπως της κατάποσης και της άρθρωσης απαιτείται η αποκατάσταση , όταν η βλάβη είναι εκτεταμένη, με την χρήση δερματικών ή μυοδερματικών κρημνών. Με την παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δική μας εμπειρία στην χειρουργική αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.