• Η. Κουμάσης
  • Κ. Βαγενά
  • Κ. Μαργκάς
  • Μ. Βαφειάδης
  • Ε. Ράπτη
  • Ε. Εξαρχάκος

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 8-12 Οκτωβρίου 2003, Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινική  εργασία.

      Η απλή καθυστέρηση εκμάθησης ομιλίας από το παιδί χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση ομιλίας, (χρονική περίοδος από 15 μηνών μέχρι 3 ετών), παρόλο που στο φωνητικό όργανο δεν αναγνωρίζονται λειτουργικές και ανατομικές ανωμαλίες.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ενοχοποιούνται, εσωτερικού και εξωτερικοί και θα πρέπει να ερευνώνται για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των παιδιών αυτών.

      Στα εξωτερικά φωνιατρικά ιατρεία αντιμετωπίσαμε 6 παιδιά, που παραπέμφθηκαν σε μας από την παιδιατρική κλινική με κύριο σύμπτωμα την καθυστέρηση ομιλίας σε χρονικό διάστημα δύο ετών (καθοδήγηση και λογοθεραπεία). Η έγκαιρη αντιμετώπιση των παιδιών αυτών άμεσα με την εμφάνιση του προβλήματος, ο καθησυχασμός των  γονέων και του παιδιού , αφού προηγήθηκε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος έδωσε θαυμάσια αποτελέσματα. Ο κλινικοεργασρηριακός έλεγχος περιελάμβανε λήψη λεπτομερούς ιστορικού, νευρολογική, ψυχιατρική , παιδιατρική και ωτορινολαρυγγολογική εξέταση.

      Ο ρόλος των γονέων και του θεραπευτού είναι θεμελιώδης και πρωταρχικός για την επιτυχία της θεραπείας.