• Μ. Βαφειάδης
  • Γ.Εξαρχάκος
  • Δ.Ασημακόπουλος
  • Ν.Στυλοπούλου
  • Α.Σκεύας.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας- Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου. Οκτώβριος 1993. Κρήτη.

Ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε η περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κλινικο – Ερευνητική εργασία.

Τα ακουστικά προκλητά  δυναμικά του  εγκεφαλικού  στελέχους  αποτελούν μέθοδο που αντικατοπτρίζει αντικειμενικά την λειτουργία του οργάνου της ακοής περιφερικά και κεντρικά μέχρι και τις δομές του εγκεφαλικού στελέχους. Με την πάροδο του χρόνου κατέστη πολύτιμη ακουολογική μέθοδος για την εκτίμηση της ακοής σε “δύσκολους” να ελεγχθούν με την συμβατική ακουομετρία ασθενείς, καθώς επίσης και για τον εντοπισμό χωροκατακτητικών νόσων της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας και του εγκεφαλικού στελέχους. Επί πλέον από την έρευνα που μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε, αποδείχθηκε ότι σε βαρηκοΐες αγωγιμότητας ή μικτού τύπου οι λανθάνοντες χρόνοι εμφάνισης των κυμάτων των δυναμικών προκύπτουν παρατεταμένοι. Στην παρούσα εργασία έγινε λήψη και καταγραφή ακουστικών προκλητών δυναμικών του στελέχους σε 12 ασθενείς με ωτοσκλήρυνση πριν και μετά την διενέργεια αναβολεκτομής, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον η επιτυχής χειρουργική αποκατάσταση της νόσου αντικατοπτρίζεται αντικειμενικά στην ακουομετρία των δυναμικών του εγκεφαλικού στελέχους.

Μελετήθηκαν οι λανθάνοντες χρόνοι των κυμάτων Ι, ΙΙΙ και V  και οι διακυματικοί χρόνοι Ι-ΙΙΙ και Ι-V πριν και μετά την πραγματοποίηση της αναβολεκτομής στους ασθενείς μας. Τα πορίσματά μας υποβάλλονται σε στατιστική επεξεργασία, αναλύονται, συζητώνται και συγκρίνονται με τυχόν αντίστοιχα της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας.